• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Методична сторінка

Моніторинг

Підсумки роботи учителів Харківської гімназії №169 над методичною темою:

«Підвищення якості освіти шляхом створення розвивального освітнього середовища у навчальних закладах Дзержинського району»

2011/2012 – 2015/2016 н. р.

Банк публікацій ХГ №169 за 2011-2016р.р.

Протягом 2011-2015 років робота ХГ № 169 була організована згідно Законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Положення про загальноосвітній навчальний заклад та на виконання Указів Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», положень Національної доктрини розвитку освіти, реалізацію Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки та обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014 – 2018 роки, державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих і нормативних-правових документів у галузі загальної середньої освіти.
Виходячи з методичної теми управління освіти Шевченківського району «Підвищення якості освіти шляхом створення розвивального середовища в закладах освіти Дзержинського району» та відповідно до стратегічних цілей освіти, мети та завдань гімназії діяльність ХГ № 169 було сплановано за напрямками:
 • вдосконалення системи наскрізно-адаптивного навчальним закладом;
 • організація та здійснення навчально-виховного процесу на основі освітнього моніторингу;
 • надання пріоритету уроку як засобу соціалізації учнів у контексті європейського виміру
 • організація науково-методичної роботи;
 • підвищення професійної компетентності педагогів щодо запровадження інноваційних педагогічних технологій та методик навчання;
 • вивчення та запровадження компетентнісного підходу в навчально-виховний процес;
 • реалізація ідеї наступності у вихованні та розвитку дитини як чинника безстресового переходу з дитячого садка до школи
 • запровадження здоров’язберігаючих технологій навчання;
 • створення умов для формування інформаційної культури та підвищення професійної компетентності педагогів;
 • громадянська освіта та виховання;
 • робота з кадрами;
 • ведення ділової документації;
 • соціальний захист, психологічна підтримка, соціальна адаптація та підтримка здорового способу життя педагогічного та учнівського колективу;
 • організація профільного та допрофільного навчання;
 • удосконалення системи роботи з обдарованою молоддю, спрямовану на створення сприятливих умов для пошуку, підтримки і стимулювання творчо та інтелектуально обдарованих дітей.
 • організація роботи над проблемою «Науково-методичне, організаційне і моніторингове забезпечення організації роботи з обдарованими дітьми і учнівською молоддю»
 • соціалізація учнів, ефективна підготовка учнів до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні та міжнародних моніторингових дослідженнях.
На всіх етапах реалізації проблеми була організована мережа колективних методичних форм роботи в гімназії з усіма категоріями педагогічних працівників, проаналізована і удосконалена система самоосвітньої роботи педагогів. У процесі опанування науково-методичної теми виникали різні оцінки впровадження методів навчання, управління, що давало можливість досліджувати, експериментувати і залишати для практики роботи доцільне, необхідне, виважене.
Головною метою закладу було створення умов для виявлення та розвитку обдарованості, всебічний розвиток дитини, виховання учня здатного навчатись упродовж усього життя. Згідно річному плану роботи ХГ № 169 методична робота здійснювалась за принципами роботи кафедр: вся діяльність колективу учителів була тісно пов'язана з діяльністю кафедри ХНПУ ім. Г.С. Сковороди та зі співробітниками Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОН України.
Головними питаннями роботи кафедр були питання практичного впровадження науково-педагогічного проекту «Інтелект України» як технології навчання, розвитку та виховання академічно обдарованих дітей молодшого шкільного віку, яка ґрунтується на принципах меритократичної освіти.
Питання впровадження проекту «Інтелект України» розглядалися на засіданні кафедр, на педагогічних радах, нарадах при директорові, на спільних засіданнях кафедр ХГ № 169 та кафедри професійної освіти ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.
У зв'язку з вище зазначеним були створені постійно діючі творчі групи учителів, а саме творча група з питань впровадження проекту «Інтелект України» (до складу групи увійшли учителі поч. класів та учні гімназії, які працюють в 5-6-х класах за проектом «Інтелект України») та група учителів, які працювали над питаннями компетентнісного і особистісного підходів до навчання.
У зв'язку з даним питанням були проведені семінари для учителів, заступників директорів, директорів загальноосвітніх навчальних закладів:
 1. Спільні засідання кафедр співробітників Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, співробітників ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, педагогічних працівників ХГ № 169 та педагогічних працівників ЗНЗ України.
 2. Всеукраїнські науково-практичні семінари для педагогічних працівників Харківської, Донецької, Одеської, Чернігівської, Сумської, Рівненської, Київської, Рівненської, Волинської областей делегацій міст Києва, Мелітополя, Херсона, Тернополя, Красноармійська, Чернівців, Одеси, Рівного, Луцька та м. Сімферополь.
 3. Районні семінари для вчителів початкових класів м. Харкова.
Учителями постійно надавались консультації з питань впровадження проекту учителями з різних регіонів України. Учителі ХГ №169 надавали методичну допомогу на основі діяльності методичних коуч-груп; це були творчі зустрічі, консультації через електронну пошту, спілкування на основі використання можливостей програми Skype та мобільного зв`язку.
Крім заходів, які проводилися на базі ХГ № 169, були проведені методичні наради, консультації за межами Харкова, в регіонах України: Дніпропетровськ (2013), Рівне (2014), Чернівці (2014), Київ (2015), Дніпропетровськ (2015). Колектив гімназії був учасниками Міжнародної науково-педагогічної виставки у місті Києві та проведено міжнародний форум з питань «Наукового супроводження в навчанні, розвитку та вихованні академічно обдарованих дітей». На базі Мелітопольського педагогічного університету та на базі Національного еколого-натуралістичного центру Міністерства освіти і науки було організовано курси підготовки учителів початкових класів до роботи в межах проекту «Інтелект України». Учителі сумісно з викладачами ХНПУ ім. Г.С.Сковороди та працівниками Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОН України проводили лекційні заняття, співбесіди, практичні консультації.
Розглядаючи питання впровадження проекту, реалізації завдань Державного стандарту початкової загальноосвітньої освіти, колектив учителів ХГ № 169 був учасником творчих зустрічей з професором Гавриш І.В., к.п.н. Кириленко СВ., к.п.н. Єресько 0.В., к.п.н. Завалевським, спілкувалися з академіком Бехом І.Д., з творчим колективом редакції журналу «Освіта України», у цьому ж журналі були надруковані статті О. Ф. Щербакова, директора ХГ № 169, Щербакової О.О., психолога проекту, Л.М. Булахової, заступника директора з НВР та авторів посібників проекту.
Популяризації сучасних освітніх технологій, підвищенню ефективності навчально-виховного процесу, впровадженню інноваційних методів навчання, виховання, управління, педагогічного співробітництва сприяло проведення на базі гімназії науково-практичних семінарів також районного рівня.
Щорічно учителі гімназії брали участь у обласній виставці педагогічних ідей та технологій, роботи яких були нагороджені дипломами І, ІІ ступенів.
Рік Кількість переможців Дипломи
2011/2012 1 1 – І степеня
2012/2013 2 2 – І степеня
2013/2014 3 1 – І степеня 2 – ІІ ступеня
2014/2015 1 1 – І степеня
2015/2016 1 1 – ІІ степеня
Учитель Лисенко О.В. була учасницею конкурсу «Класний керівник року - 2012» та стала переможцем у районному, міському, обласному та Всеукраїнському етапах конкурсу. Учитель Жук Г.О. була учасницею конкурсу «Учитель року 2014» та стала переможцем у районному, міському, обласному етапах конкурсу, а на Всеукраїнському етапі конкурсу увійшла до десятки найкращих учителів України і стала Дипломантом Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2014».
Методична робота кафедри дала позитивні результати і в питаннях атестації учителів. Поліпшено організацію курсової підготовки педагогів. Педагогічні працівники гімназії проходили підвищення кваліфікації в міських і обласних методичних службах (НМПЦ, КВНЗ ХАНО), здійснювалося зовнішнє науково-методичне співробітництво (співпраця з різними видавництвами, участь у Всеукраїнських конференціях, співпраця з ВНЗ), здійснювалася співпраця з районним методичним кабінетом (тренінги, конференції, семінари, РМО). Забезпечено методичний супровід атестації педпрацівників відповідно до нового Типового положення про атестацію в умовах реалізації науково-методичної проблеми. Щорічно проводяться консультації, бесіди з педагогами, що атестуються, надається практична, методична допомога педагогічним працівникам гімназії з питань дотримання нормативно-правових вимог під час проведення атестації педагогічних кадрів.
Система роботи з обдарованими учнями ґрунтується на реалізації освітніх проектів «Обдаровані діти». Багатоаспектна робота з обдарованими учнями здійснювалась через диференціацію та індивідуалізацію навчання та виховання, розвиток гімназійного варіативного компоненту освітньої підготовки учнів, оволодіння інноваційними педагогічними технологіями, співпрацю за програмою університетських кафедр у гімназії.
Результативність участі учнів у ІІ, ІІІ, ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад за останні п’ять років (дані подано в таблиці):
Рік ІІ етап (районний) ІІІ етап (обласний) ІVетап (Всеукраїнський) Кількість учасників
2011/2012 57 15 149
2012/2013 57 14 151
2013/2014 61 8 144
2014/2015 53 8 1 124
2015/2016 82 5 1 142
Також учні 9-11-х класів стали призерами конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук (у таблиці наведено кількість переможців за останні 5 років):
Рік І етап (районний) ІІ етап (обласний) ІIIетап (Всеукраїнський) Секція
2011/2012 2 1 Геологія
2012/2013 2 2 Геологія
2013/2014 3 2 Біологія, Геологія, Іnternet-технології та WEB-дизайн
2014/2015 3 2 1 Геологія, Іnternet-технології та WEB-дизайн, Філософія
2015/2016 3 2 * Геологія, Іnternet-технології та WEB-дизайн, Філософія
Щорічно учні ХГ № 169 стають переможцями та призерами різних турнірів та конкурсів різних рівнів (олімпіада для учнів початкової школи «Путівка в науку», конкурс виразного читання, фестиваль ораторського мистецтва, конкурс знавців української мови, конкурс знавців російської мови, «Кенгуру», «Весняний колосок», «Осінній колосок», «Левеня», «Геліантус», «Грінвіч», «Соняшник», конкурс з української мови імені Петра Яцика, мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка).
За результатами участі учнів у конкурсах, турнірах, олімпіадах та спортивних змаганнях у школі створено банк даних обдарованих учнів, який щорічно оновлюється.
Вдосконалювалася система наскрізно-адаптивного управління ХГ № 169, вона була націлена на забезпечення безперервності навчального процесу, координації педагогічної діяльності вчителів та навчально-пізнавальної діяльності учнів в усіх підрозділах загальноосвітнього закладу, а саме: у початковій школі та гімназії та на реалізацію методичної теми управління освіти та гімназії.
Показниками якості організації та здійснення навчально-виховного процесу є рівень навчальних досягнень учнів.
Вдосконалювалася також система моніторингу якості освіти у ХГ № 169, яка була побудована таким чином, що надавала змоги одержати результати успішності навчання на різних рівнях узагальнення інформації про результат, а саме: учнівському (за показниками окремих учнів, окремих класів, паралелей класів), педагогічному (за показниками вивчення окремих базових дисциплін, учителів), адміністративному (за станом викладання всіх навчальних предметів у гімназії). Моніторинг якості навчального процесу за даними показниками дозволив простежити стабілізацію рівня навчальних досягнень учнів із базових дисциплін, стабільний рівень навчальних досягнень спостерігається вже протягом останніх 3 років. Узагальнені результати засвоєння базових навчальних дисциплін за рівнями навчальних досягнень учнів у ХГ № 169 свідчать про перевагу засвоєння змісту освіти на достатньому та високому рівнях. Сучасні ідеї управління навчально-виховним закладом, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та створення інноваційного освітнього середовища сприяли тому, що гімназія брала участь у конкурсі з інформатизації загальноосвітнього навчального закладу „Шкільний інформаційний світ”. У номінації «Школа – центр моніторингових досліджень» гімназія посіла ІІ місце на міському конкурсі.
Показниками якості організації та здійснення навчально-виховного процесу є також результати, які були отримані випускниками гімназії під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання. Результати учнів ХГ № 169 у ЗНО-2015 такі: з української мови – у рейтингу шкіл України з 7654 загальноосвітніх навчальних закладів ХГ № 169 посіла 134 місце, а у рейтингу ліцеїв та гімназії України з 723 закладів гімназія посіла 97 місце, у рейтингу шкіл м. Харкова з 186 закладів гімназія посіла 6 місце, а у рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів Дзержинського району м. Харкова гімназія посіла 2 місце.
Харківська гімназія № 169 – переможець міжнародного конкурсу інноваційних та інвестиційних проектів у номінації «Кращий інноваційний проект з розвитку освіти» - проект «Створення системи дистанційного навчання старшокласників «Менеджери майбутнього», педагогічний колектив ХГ № 169 бере участь у Всеукраїнському проекті зі створення інформаційно-комунікаційної (4G) освітньої мережі національного рівня – «Відкритий світ».
Учителями кафедр постійно підтримувався зв'язок із вченими ВНЗ м. Харкова: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, НТУ ХПІ, ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ХНЕУ ім. С Кузнеця, Харківським торгівельно-економічним інститутом, Харківським національним фармацевтичним університетом, Українською державною академією залізничного транспорту, Приватним навчальним закладом «Інститут сходознавства і міжнародних відносин «Харківський колегіум, Харківським національним аерокосмічним університетом «ХАІ», видавництвом Macmillan, ОБЛСЮТУР.
Системний підхід до методичної підтримки вчителів призводить до того, що вже багато років вчителі гімназії видають навчальні посібники з багатьох предметів. Багато з цих посібників мають гриф МОН України.
Перелік навчальних посібників виданих за участю учителів ХГ №169 напротязі 2011-2016 років.
Кiлькiсть переглядiв: 698