ХНВК№169 У 1993 році вперше у місті Харкові об`єдналися у навчально-виховний комплекс дитячий садок, початкова школа, загальноосвітня школа з гімназичними класами. Такому об`єднанню сприяли територіальне розташування двох корпусів дитячих садочків та новобудівля середньої загальноосвітньої школи № 169, яка з часом перетворилася на гімназію.

Створення навчально-виховного комплексу передбачало організацію такого навчального закладу,у якому б здійснювалися умови для безперервного розвитку та навчання дітей віком від 2 до 17 років. Для цього необхідно було чітко визначити цілі діяльності навчального закладу, зміст освіти, побудувати структуру управління, структуру науково-методичної та виховної роботи. Для вирішення цих питань керівники змушені були звертатися до власного досвіду, надбань сучасної практики та науки. До кожного етапу розвитку нового навчального закладу залучалися наукові керівники – досвідчені управлінці, дидакти, психологи.

Експеримент зі створення моделі управління навчального закладу, складного за своєю структурою, здійснювався під керівництвом кандидата пед. наук Г.В. Єльнікової. Побудована в результаті вдалого експерименту, модель управління діє і зараз.

Створення умов для поступового, "комфортного" переходу до навчання дітей віком 6-7 років з урахуванням вікових особливостей відбувалося під керівництвом доктора біологічних наук, проф. В.А. Друзя. Його теоретична та практична допомога надала можливість учителям початкової школи розпочати роботу із створення наскрізних навчальних програм при переході "дитячий садок – початкова школа" відповідно до вікових особливостей.

Великий внесок у професійний розвиток молодих вчителів (середній вік педагогічних кадрів і зараз складає 33 роки) зробив канд. пед. наук П.Г.Москаленко. Завдяки його дидактичним семінарам, консультаціям з теорії навчання, молодий педагогічний колектив НВК № 169 не тільки засвоїв цілі, методи, форми навчання, поняття про зміст освіти (за єдиною термінологією, що важливо для навчального закладу, у який прийшли кадри з різною педагогічною підготовкою), а й ще одержали міцне підґрунтя для подальшої власної творчої практичної та методичної роботи.

Діагностика рівня якості навчання у загальноосвітніх навчальних закладах переважно зводиться до виявлення навченості учнів: засвоєння знань, умінь, навичок з навчальних дисциплін. Поза увагою залишаються розвиток пам`яті, просторових уявлень, довільної регуляції, комунікативних навичок тощо. Концепція безперервного навчання та розвитку дітей віком від 2 до 17 років НВК № 169 була б однобічною без діагностики загального розвитку дітей на перехідних вікових етапах (дитячий садок – початкова школа, початкова школа – гімназія 5-9 класи, гімназія 5-9 класи – профільні класи гімназії), що була розроблена канд. психолог. наук Н.М. Приваловою.

Сьогодні Харківський навчально-виховний комплекс № 169 Харківської міської ради реорганізовано у Харківську гімназію №169 (відокремився дитячий садок), але ХГ №169 продовжує саморозвиток завдяки тісній співдружності науки та практики. І ми звертаємося до нового наукового напрямку – синергетики, основи якої були закладені І.Пригожиним, Г.Хакеном, С.П.Курдюмовим, стратегічного менеджменту, розробленого Г.А.Дмитренком, освітнього моніторингу, визначеного Г.В.Єльніковою, поелементного аналізу знань та умінь учнів, дослідженого В.П. Безпальком, міжнародного досвіду рейтингової системи оцінювання та ін.

Кiлькiсть переглядiв: 459